Het tweede bezoek (het uitgebreide onderzoek)

Bij de tweede afspraak worden meer gegevens verzameld: het ‘uitgebreide onderzoek’. Er worden foto’s gemaakt van het gezicht en het gebit, meestal twee soorten röntgenfoto’s (een ‘OPG’ en een ‘RSP’) en tenslotte worden er afdrukken gemaakt van boven- en ondergebit. Deze handelingen worden niet door de orthodontist zelf gedaan maar door een van de ortho-assistenten. De afspraak duurt ongeveer een half uur.

Er worden nogal eens vragen gesteld zoals “Waarom zijn röntgenfoto’s nodig?” of “Waarom moet ik happen?”. Om hier een duidelijk antwoord op te geven wordt het uitvoeren van een orthodontische behandeling wel eens vergeleken met het bouwen van een huis. Als iemand een huis wil bouwen heeft die persoon daarvoor stenen en cement nodig. Vervolgens kan men twee dingen doen: gelijk gaan bouwen of bekijk eerst welk fundament er nodig is, meet alles op en maak vervolgens een bouwtekening. Het resultaat is in het laatste geval natuurlijk veel nauwkeuriger te voorspellen en zal ook beter zijn. Eigenlijk gaat het er in de orthodontie net zo aan toe. Om te weten welke behandeling het beste is en welke beugels er moeten worden gemaakt moet de orthodontist eerst onderzoeken wat er precies met de tanden en kiezen aan de hand is. Bij orthodontie maak je gebruik van langzame biologische aanpassingen; om dat goed en efficient te goed wil je niets over het hoofd zien voordat je begint!