Nazorg

Nazorg: let op, een gebit leeft.

Na orthodontische behandeling is nazorg van groot belang. Tanden en kiezen bevinden zich in een levende en steeds aanpassende en veranderende omgeving (ook nadat iemand is ‘uitgegroeid’!). Zo lang u leeft zullen er verplaatsingen kunnen optreden. Stabiliseren van het bereikte eindresultaat van de beugelbehandeling begint met het verkrijgen van een zo goed mogelijke ‘natuurlijke stabiliteit’ (juiste aansluiting van tanden en kiezen, de juiste beet (‘occlusie’), bij voorkeur een optimale overbeet, beetdiepte en hoek waaronder tanden en kiezen staan), maar ‘kunstmatige stabiliteit’ is een vereiste wanneer u de situatie wilt behouden zoals deze was op de dag dat de beugel werd verwijderd. Wij adviseren meestal een vaste spalk achter onder- en boventanden (‘fixed retention’) in combinatie met een uitneembare nachtbeugel voor in ieder geval de bovenkaak (en in specifieke situaties ook in de onderkaak). Het voordeel van een vaste spalk is dat er minder afhankelijkheid is van de discipline van de patiënt. Technisch gezien is een nachtbeugel wat beter omdat een spalk een risico vormt op misvorming door grote krachten zoals nagelbijten. Door een spalk met een nachtbeugel te combineren ontstaat de beste uitgangssituatie.

Frequentie van nacontroles bij ons en… daarna…

Nacontroles worden dringend geadviseerd op te volgen bij onze praktijk 10 weken na verwijdering van de beugel, vervolgens na 6 maanden en na 1 jaar. Na deze laatste nacontrole plannen wij geen afspraken meer maar dient u uw eigen tandarts bij de (half)jaarlijkse controle nadrukkelijk te vragen de spalk en de nachtbeugel te blijven controleren. Een spalk die niet regelmatig wordt gecontroleerd vormt een risico omdat vervorming van de spalk voor kan komen. Zijn er problemen met tandstand, spalk of nachtbeugel dan kan de eigen tandarts er voor kiezen opnieuw naar ons te sturen.

Langer dan twee jaar niet bij ons geweest? Eerst een nacontrole voordat we handelingen plannen. Altijd!

Voor patienten die wij langer dan 2 jaar niet hebben gezien en opnieuw een behandelvraag hebben (zoals het vervangen van een gebroken spalk) plannen wij altijd eerst een consult/ nacontrole afspraak in: omstandigheden kunnen zodanig veranderd zijn (tandsteen, cariës, verplaatsingen, verkleuringen, slijtage/ abrasie, verdieping van de beet etc etc) dat bespreken van de situatie en inschatten wat het beste plan van aanpak noodzakelijk is voordat bijvoorbeeld een eventueel gebroken spalk vervangen kan worden. Aan dit consult zijn kosten verbonden! We plannen dus niet onmiddellijk plaatsing van een nieuwe spalk in bij patiënten die we lang niet hebben gezien omdat we dan de kwaliteit niet kunnen garanderen/ niet in kunnen staan voor de handeling.