Uitgangspunten van onze praktijk

 • De orthodontische zorg voor de individuele patiënt staat centraal.
 • Orthodontische keuzes worden zoveel mogelijk uitgelegd aan de patiënt en/ of andere betrokkenen, waaronder verwijzers.
 • Orthodontische keuzes worden gemaakt in het belang van de patiënt; het tandheelkundige belang van de patiënt staat hierbij duidelijk voorop, maar overige patiënt/ mens gebonden wensen en factoren worden hierin meegenomen zodat een behandelplan in goed overleg en weloverwogen tot stand komt.
 • De behandelplanning maar ook alle orthodontische keuzes, aanpassingen en veranderingen gedurende de behandeling geschieden uitsluitend door een tandarts-specialist met een officieel erkende universitaire scholing in de orthodontie.
 • De behandelaar is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten waardoor hij zich ondermeer verplicht tot een eis van minimale bij- en nascholing, collegiaal overleg en iedere vijf jaar visitatie door een visitatiecommissie in de praktijk.
 • De ortho-medewerkers zijn gediplomeerde tandartsassistenten; zij hebben bovendien een interne orthodontische opleiding gehad. Ook de assistenten volgen zoveel mogelijk bij- en nascholing.
 • Eventueel orthodontisch ingrijpen wordt zo efficiënt als mogelijk uitgevoerd; als controles of behandelingen bijvoorbeeld niet strikt maandelijks nodig zijn, wordt er zoveel langere tijd tussen de controles gelaten als verstandig is. Dit wordt individueel en op de patiënt afgestemd gekozen.
 • Er wordt met de beste middelen die daarvoor beschikbaar zijn behandeld; bijvoorbeeld de inkoopprijs van gebruikte materialen speelt geen leidende rol in de keuze voor deze materialen.
 • De keuze om te behandelen, beperkt te behandelen of niet te behandelen is een afgewogen keuze waarbij de rol van de behandelaar is de patiënt zo goed mogelijk voor te lichten over de mogelijkheden.
 • De keuze om te behandelen dient een positieve te zijn; dat wil zeggen dat een patiënt gemotiveerd dient te zijn.
 • Bij het eindresultaat van orthodontische behandelingen staat het evenwicht en de harmonie met de omgevende structuren centraal; dat leidt tot het maximale resultaat en beste stabiliteit op lange termijn.
 • Indien dat gewenst is worden controle-afspraken zoveel mogelijk buiten school-/ werktijd gepland; lange afspraken zoals het plaatsen van een vaste beugel worden – in overleg – zoveel mogelijk juist onder schooltijd gepland omdat dat eenmalig is; een afspraak bij de orthodontist is een wettige reden voor schoolverzuim.
 • Wij werken met een klein overzichtelijk hardwerkend team met veel individuele aandacht