Overstappen/ second opinion

Heeft u al een beugel maar wilt u overstappen naar Orthodontistenpraktijk Tiel?

In geval van een uitneembare beugel:

Dat is over het algemeen geen enkel probleem. We plannen wel eerst een eerste consult om de huidige stand van tanden en kiezen en de visie hierop te bespreken. Verder zal het over het algemeen ook noodzakelijk zijn om opnieuw een behandelplan te maken. Dat heeft te maken met verschillen in inzichten en behandelstrategie evenals het duidelijk hebben waar de verantwoordelijkheid van de nieuwe behandelaar begint. U kunt zich telefonisch (telefoonnummer 0344 – 615 847) of online inschrijven.

In geval van een vaste beugel:

Over het algemeen is het beter om de orthodontische behandeling met een vaste beugel af te maken in de praktijk waar deze is begonnen. Dit heeft te maken met verschillen in inzichten en behandeltechnieken (bijvoorbeeld het soort brackets (slotjes/ blokjes) die worden toegepast. Wij nemen dan ook liever geen lopende behandelingen met een vaste beugel over. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen zoals verhuizingen of andere zwaarwegende redenen. Wanneer we de behandeling overnemen is het nodig de huidige stand van zaken opnieuw vast te leggen door een uitgebreid onderzoek met foto’s en röntgenfoto’s. Dat is nodig om duidelijk te hebben waar de verantwoordelijkheid van de nieuwe behandelaar begint en om te evalueren of bijstelling van het behandelplan gewenst is. In extreme gevallen, zoals bijvoorbeeld bij vaste beugels geplaatst in het buitenland, kan het nodig zijn de apparatuur volledig te verwijderen en onze eigen apparatuur te plaatsen.

Wilt u overstappen van Orthodontistenpraktijk Tiel naar een andere praktijk?

Gaat u verhuizen? De orthodontist kan u mogelijk adviseren wie uw behandeling kan overnemen. De nieuwe behandelaar zal het ook waarderen als wij informatie meegeven over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling, foto’s, röntgenfoto’s en gebitsmodellen.

Bent u niet tevreden? Het is mogelijk dat we signalen van uw ontevredenheid niet hebben opgemerkt. We adviseren om eerst telefonisch contact op te nemen met Hanny of Karina en uw verhaal voor te leggen (telefoonnummer 0344 – 615 847). Zij kunnen overleggen met de orthodontist, Chris van Keulen. Indien gewenst wordt er een kostenloos consult gepland waarin we nog eens van gedachten kunnen wisselen. We doen ons uiterste best zo optimaal mogelijke zorg te leveren. Als we daar naar uw idee niet aan hebben voldaan dan kunnen en willen we graag van uw mening leren. Dat is ons uitgangspunt!

Second opinion

Uiteraard is het mogelijk om een second opinion aan te vragen in onze praktijk wanneer u elders onder behandeling bent. Volgens klassieke richtlijnen mogen wij de behandeling niet overnemen wanneer er een second opinion wordt aangevraagd om een onbevooroordeeld oordeel te kunnen waarborgen.