Disclaimer

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Wij geven geen garantie inzake de juistheid, volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze website.
  • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
  • Alle teksten op deze website zijn slechts informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.