De eerste afspraak bij de orthodontist (eerste consult)

Tijdens het eerste bezoek (consult) zal de orthodontist, Chris van Keulen, het gebit en het gezicht goed bekijken en aandachtig luisteren naar de wensen van de patiënt. Er wordt voldoende tijd gepland en deze afspraak vindt plaats in een afgesloten ruimte, de consultkamer. Tijdens dit eerste bezoek wordt er uiteraard niet direct een beugel geplaatst! De orthodontist zal u informeren over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen bespreken en aangeven wanneer de behandeling het beste kan beginnen. Hij geeft u ook een voorlopige indicatie van de te verwachten kosten en kijkt wat de verzekering dekt. De orthodontist kan u ook helpen samen een goede afweging te maken van de voordelen van behandeling tegenover de nadelen. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Chris staat erom bekend dat hij deze vragen goed, vakkundig en in duidelijke taal kan beantwoorden.

Na afloop van dit eerste gesprek wordt meestal een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”. Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe oproep. Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat behandeling niet nodig of niet zinvol is.

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals (mogelijke) zwangerschap, medicijngebruik, ziekten, infecties of afwijkingen.